českých žen zažila násilí ve vztahu

%

populace se dopouští násilí ve vztazích

lidí má zájem o terapii zaměřenou na násilí

organizací se věnuje práci s násilnou osobou

%

jejich klientů po terapii nepoužívá fyzické násilí

Bez práce s osobami, které se dopouštějí
násilí, nelze násilí úspěšně zastavit.

MAPA PODPORY

Vyberte si z nabídky terapeutických programů a služeb zaměřených na práci s původci násilí a zvládání vzteku.

Změna je možná. Řešte své násilí včas.

 

Zvládání vzteku

Terapeutický program určený zejména pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku ve vztahu, v práci nebo při výchově dětí. V rámci programu poskytujeme individuální i skupinovou terapii. LOM nabízí také výcviky pro odborníky v metodě Zvládání vzteku.

Liga otevřených mužů, z.s.

působnost: Praha a Plzeň, případně celá ČR (online)
email: praha@zvladanivzteku.cz
tel: +420 704 263 456

Web

STOP násilí

Program pro ty, kteří hledají zodpovědný a nenásilný přístup k řešení konfliktů a emocionálně náročných situací. Odborníci nabízejí individuální, párovou i skupinovou terapii a dále také probační program pro klienty, kteří mají soudem nařízenou léčbu.

Diakonie ČCE-SCPS

působnost: Praha a Středočeský kraj
email: vera.vichova@scps.diakonie.cz
tel: +420 777 734 172

Web

Viola

Program byl cíleně navržen tak, aby přímo řešil konflikty a násilí v blízkých mezilidských vztazích. Snaží se vztahy udělat bezpečnějšími, odstranit destruktivní způsoby jejich fungování a zlepšit komunikací v nich.

Program Viola

působnost: Praha a Středočeský kraj
email: viola@csspraha.cz
tel: +420 773 666 784

Web

Gaudia

Tato organizace v současnosti nenabízí samostatný program pro původce domácího násilí, tito lidé však patří mezi její cílové skupiny. Pomoci jim tak může například individuálními terapiemi.

Gaudia

působnost: Praha
email: info@gaudia.cz
tel: +420 773 993 036

Web

Centrum LOCIKA

Centrum Locika se snaží předcházet násilí na dětech. Nabízí individuální a skupinové terapie pro původce násilí, dále rodičům poskytuje podporu jejich rodičovských kompetencí a zdravých vztahů s dětmi. Pomáhá obnovit vztahy v rodině a zamezuje přenosu nezdravých vzorců chování.

Centrum LOCIKA

působnost: Praha
email: poradna@centrumlocika.cz
tel: +420 734 441 233

Web

Pro Dialog z.s.

Prodialog v současnosti nenabízí specializovanou službu zaměřenou na práci s násilnou osobou. Místo toho se násilí věnuje prostřednictvím jiných forem podpory, jako je rodičovský dialog, individuální práce s rodiči a s dětmi nebo rodinná fóra.

Pro Dialog z.s.

působnost: Praha a Středočeský kraj
email: prodialogforum@gmail.com
tel: +420 737 018 662

Web

Chci ovládnout vztek

Spondea nabízí krátkodobé poradenství i dlouhodobé terapie pro všechny, kteří se chtějí naučit zvládat své výbuchy hněvu. Pokud se někdy rozčílíte tak, že v návalu vzteku zraníte své blízké, mrzí vás to a rádi byste to změnili, jste zde na správné adrese.

Spondea, z.s.

působnost: Jihomoravský kraj
email: vztek@spondea.cz (pro klienty), ammer@spondea.cz (kontaktní osoba pro organizace)
tel: +420 725 005 367

Web

Krizové centrum Jihlava

Přestože Krizové centrum Jihlava v současnosti nemá specializovaný program pro osoby, které se dopustily násilí, nabízí pro ně konzultace v rámci svých obecných služeb. Jedná se například o krizové intervence, poradenství nebo individuální terapie.

Krizové centrum Jihlava

působnost: Vysočina
email: tereza.vagnerova@pestalozzi.cz
tel: +420 567 155 028, +420 727 803 665

Web

NE násilí ve vztazích

Centrum funguje jako registrovaná sociální služba a poskytuje bezplatné individuální a skupinové terapie pro původce násilí, včetně násilí na dětech, domácího a silničního násilí. Jsou vhodné pro dospělé od 18 let, a lze je kombinovat s adiktologickým programem nebo manželským a rodinným poradenstvím.

Intervenční centrum Kladno

působnost: Středočeský kraj
email: cinkova@zsi-kladno.cz
tel: +420 605 765 883

Web

Tvá volba

Tvá volba se specializuje na pomoc osobám, které se potýkají s agresivitou ve vztazích, v blízké rodině a okolí. Nabízí také resocializační a preventivní programy pro osoby po výkonu trestu, programy primární prevence na školách, či školení pro sociální pracovníky zabývající se problematikou násilí.

Tvá volba, z.ú.

působnost: Jihočeský kraj
email: cech@tvavolba.cz
tel: +420 777 232 421

Web

NENA – Domov bez násilí

Program poskytuje bezplatnou psychologickou pomoc pro jedince, kteří nezvládají agresi ve svých vztazích a chtějí to změnit. V jeho rámci se klienti učí rozpoznat příčiny svého násilného chování a vymanit se z něj. Zájemci mohou do programu vstoupit dobrovolně nebo na základě doporučení příslušné organizace.

SKP-Centrum, o.p.s.

působnost: Pardubický kraj
email: info@skp-centrum.cz
tel: +420 773 449 989

Web

Program pro osoby s potížemi ve zvládání agrese v blízkých vztazích

Terapeutický program individuálních terapií zaměřených na osoby s problémy se zvládáním vzteku. Je vhodný pro klienty, kteří se sami rozhodli vyhledat pomoc, ale i pro ty, kteří terapii podstupují z rozhodnutí soudu.

Persefona

působnost: Brno a Jihomoravský kraj
email: bezpecnesouziti@persefona.cz
tel: +420 731 442 731

Web

Nomia

Poradenská služba, která se zaměřuje zejména na rozvodové a porozvodové konflikty. Poskytuje poradenské služby pachatelům trestné činnosti, dále pomáhá obětem násilí, týrání a zanedbaným dětem. Cílem je zastavení násilí a léčba traumat jak u dětí, tak u dospělých.

Nomia

působnost: Hradec Králové
email: poradna@nomiahk.cz
tel: +420 606 824 104

Web

Šance pro všechny – domov bez násilí

Terapeutický program určený rodinám, ve kterých se děti staly svědky nebo oběťmi domácího násilí. Pomáhá rodičům porozumět svým emocím, rozvíjet dovednosti bezpečného zvládání vzteku, zlepšit komunikaci při řešení konfliktů a vytváří bezpečné prostředí pro zdravý vývoj jejich dětí.

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

působnost: Ústecký kraj
email: sance.managerpodpory@spirala-ul.cz
tel: +420 725 912 694

podpora: převodem na účet 3559395369/0800

Web

Zvládání vzteku

Terapeutický program určený zejména pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku ve vztahu, v práci nebo při výchově dětí. V rámci programu poskytujeme individuální i skupinovou terapii. LOM nabízí také výcviky pro odborníky v metodě Zvládání vzteku.

Liga otevřených mužů, z.s.

působnost: Praha a Plzeň, případně celá ČR (online)
email: plzen@zvladanivzteku.cz
tel: +420 704 263 456.

Web

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Rodinná poradna
program „Nechme dětem dětství“ – specializovaný program pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích
 
Pomáháme dětem a jejich blízkým žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodině. Na situaci v rodině se díváme očima dítěte, chráníme jeho nejlepší zájem a poskytujeme odbornou pomoc celé rodině – pracujeme se všemi členy rodiny (individuálně i s celým rodinným systémem). Jsme pověřenou osobou sociálně-právní ochrany dětí. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

působnost: Ostrava a Moravskoslezský kraj
email: nechmedetemdetstvi@css-ostrava.cz
tel: +420 774 789 810

Web

Program „H.U.L.K.“ (Člověk v tísni)

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ KE ZVLÁDNUTÍ AGRESIVNÍHO A IMPULZIVNÍHO CHOVÁNÍ

Program je veden individuální formou, která spočívá v pravidelných konzultacích, pod vedením aktivizačního pracovníka (lektora). Cílem programu je prevence relapsu agresivního a násilného chování a přebírání odpovědnosti za své směřování v životě. Program pracuje s porozuměním příčinám, průběhu i dopadům agresivního a násilného chování a s rozpoznáním spouštěčů tohoto chování. V rámci Olomouckého kraje program realizujeme v Olomouci, Prostějově, Přerově a v Šumperku.

Člověk v tísni, o. p. s.  

Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 
pobočka: Litovelská 14, 779 00 Olomouc
Telefon +420 777 367 807
jakub.stark@clovekvtisni.cz

Web

OTÁZKY

CO JE
VLASTNĚ NÁSILÍ?

Nejen facky a kopance. Také křik, ponižování, výhružky nebo omezování svobody. Násilí na sebe bere mnoho podob a někdy zůstává dobře skryto. Co jej vlastně definuje a jak se s ním můžeme vypořádat?

DOPOUŠTÍM
SE NÁSILÍ?

Násilí umí být záludné a ne vždy je na první pohled rozpoznatelné. Napadlo vás někdy, že se jej možná dopouštíte i vy?

CO DĚLAT KDYŽ…

…jsem se setkal s násilím? Nemusíte na to být sami. Ať už jste se násilí dopustili, stali se jeho svědky nebo jej zažili na vlastní kůži, cítíte se nejspíš trochu ztracení a nevíte, na koho se obrátit. Zachovejte klid. Poradíme vám, jak postupovat dále a kde najít pomoc.

KPZ

NOVINKY

PŘIHLÁŠENÍ
K NEWSLETTERU

NAŠE CÍLE

PODPOŘTE PRÁCI
S PŮVODCI NÁSILÍ

Násilí v blízkých vztazích zůstává v české společnosti palčivým problémem s dalekosáhlými důsledky pro všechny zúčastněné. 

PLESK!

Náš blog nabízí komplexní pohled na téma násilí. Zabývá se jeho jednotlivými druhy, dopady, které má na jednotlivce i na celou společnost a v neposlední řadě přibližuje zásadní úlohu terapeutické práce s násilnými osobami.

Asociace Zastav Násilí

Asociace Zastav Násilí

A je to tady! Kampaň Zastav násilí je možná u konce, naše práce a společné úsilí ale ještě ani zdaleka! Proto jsme založili asociaci Zastav násilí, která nám umožní efektivnější spolupráci.

Vždyť to byla jenom facka!

Vždyť to byla jenom facka!

Naše osvětová kampaň Zastav násilí vyvrcholila besedou Vždyť to byla jenom facka, jejíž součástí byla i debata s českými odborníky a s klinickou psycholožkou Barborou Jakobsen.