BLOG

Muži kteří k nám přichází chtějí své emoce umět ovládat

A je to tady! Kampaň Zastav násilí je možná u konce, naše práce a společné úsilí ale ještě ani zdaleka! Proto jsme založili asociaci Zastav násilí, která nám umožní efektivnější spolupráci.

Násilí lze zastavit prací s lidmi, kteří se jej dopouštějí! Proto jsme společně s organizacemi Spondea, Diakonie ČCE, Centrum sociálních služeb Praha a Tvá volba z.ú. minulý čtvrtek založili asociaci Zastav násilí. Společná asociace nám umožní nejen zvyšovat standardy našich programů a prohlubovat jejich know-how, ale také společně šířit osvětu a usilovat o systémové zakotvení terapeutických programů zaměřených na práci s násilím! Těšíme se, až se připojí i další partneři jako jsou Pro Dialog z.s. Praha, Persefona, Intervenční centrum Kladno, Krizové centrum Jihlava a další! Změna je možná! #zastavnasili

OTÁZKY

CO JE
VLASTNĚ NÁSILÍ?

Nejen facky a kopance. Také křik, ponižování, výhružky nebo omezování svobody. Násilí na sebe bere na mnoho podob a někdy zůstává dobře skryto. Co jej vlastně definuje a jak se s ním můžeme vypořádat?

 

KPZ

DALŠÍ DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Vždyť to byla jenom facka!

Vždyť to byla jenom facka!

Naše osvětová kampaň Zastav násilí vyvrcholila besedou Vždyť to byla jenom facka, jejíž součástí byla i debata s českými odborníky a s klinickou psycholožkou Barborou Jakobsen.