NAŠE CÍLE

1. Zvýšení povědomí o programech pro původce násilí
2. Systémové ukotvení těchto programů
3. Zajištění jejich financování

Násilí v blízkých vztazích zůstává v české společnosti palčivým problémem s dalekosáhlými důsledky pro všechny zúčastněné. Je znepokojující, že jedinci, kteří v dětství násilné chování zažili, mají v dospělosti tendenci jej opakovat. Tím vzniká nekončící řetězec a násilí se dále předává z generace na generaci. Právě z těchto důvodů jej nikdy není možné zcela zastavit, pokud se nebudeme věnovat práci s jeho původci.

Dostupnost terapeutických programů zaměřených na práci s násilím v ČR je však v současnosti žalostně nedostatečná. V šesti českých krajích tyto iniciativy zcela chybí a existující programy trpí silným podfinancováním a fungují na hranici svých maximálních kapacit. Stovky jedinců, kteří se obracejí na odborníky ve snaze dostat své násilí pod kontrolu, jsou tak každoročně odmítány. To se musí změnit!

Naším hlavním cílem je zajistit dostupnou podporu pro všechny, kteří se snaží své násilné sklony překonat. Je proto nezbytné pro programy zaměřené na původce násilí zajistit financování a systémové ukotvení.

 

Jak nám můžete pomoci?

 

Stáhněte si a šiřte náš advokační materiál nebo další výstupy naší kampaně

Podpořte konkrétní organizace, které pracují s původci násilí. Jejich darovací stránky najdete na mapě podpory.

Napište na josef.petr@ilom.cz pokud máte nápad jak téma podpořit.