FAQ

10 NEJČASTĚJŠÍCH MÝTŮ O NÁSILÍ

Jsou původci násilí ztracenými případy?

Vůbec ne! Naším heslem je, že většina lidí má naději na změnu. Cílená terapie zaměřená na násilí nebo zvládání vzteku může výskyt násilných epizod v životě člověka výrazně omezit a často je dokonce naprosto vymýtit. Lepší je však pomoc vyhledat dříve, než k násilí vůbec dojde. Prohlédněte si proto naši mapu podpory a najděte si program či službu, který vám bude nejblíže.

Je možné, že se dopouštím násilí, když jsem nikdy nikomu fyzicky neublížil?

Ano. Násilí má mnoho podob. Například psychické, ekonomické či sociální násilí. Takové násilí může být stejně škodlivé jako násilí fyzické a nikdy by nemělo být přehlíženo či bagatelizováno. Chcete-li se o násilí a jeho typech dozvědět více, přečtěte si naše články Co je to vlastně násilí? a Druhy násilí.

Je násilné chování znakem duševní choroby?

Ne. Psychická onemocnění k násilnému chování někdy opravdu mohou přispívat, nikdy však nejsou jeho jediným důvodem. Většina osob s duševní nemocí se navíc žádného násilného chování nedopouští a navzdory obecnému názoru je vyšší pravděpodobnost, že na takovém člověku bude násilí spíše spácháno, než že se jej dopustí on sám.

Dopouští se násilí i ženy?

Ano. Násilí není specifické jen pro jedno pohlaví. Fyzického a sexuálního násilí se ve vztazích častěji dopouštějí muži a na ženy mívá násilí celkově také větší dopad. Ženy se však násilí dopouští také, a to ve všech jeho formách. Většina organizací pro oběti násilí má dnes i mužské klienty. Specifickou oblastí je i násilí na dětech ve formě tzv. “fyzických trestů”. Až 22 % rodičů například přiznává, že ve “výchově” používají facky. Vzhledem k tomu, že ženy v naší společnosti tráví s dětmi stále dominantní množství času, řeší také často své násilné chování směrem k dětem.

Je násilí přirozenou součástí lidského chování?

Ne. Násilí není vrozené. Např. norský psycholog Per Isdal mluví o tom, že nikdo z nás se nerodí jako násilník, ale každý se rodíme se schopností se násilí dopouštět. Nejedná se o běžnou emoci, jako je vztek, ani o přirozený způsob uspokojování potřeb. Ve skutečnosti jde o naučené chování, které sice může být k naplnění potřeb krátkodobě efektivní, dlouhodobě však má destruktivní dopad na životy všech, kterých se týká. Často je důsledkem skrytých problémů jako jsou traumata, nedostatek komunikačních dovedností nebo problém se zvládáním emocí. Násilí je vždy naučené a díky tomu je možné se ho také odnaučit. Pokud se svého násilného chování chcete zbavit a nebo zkrotit své negativní emoce, podívejte se na naši mapu podpory a na tipy ke zvládání vzteku.

Může k násilí dojít bez zlého úmyslu?

Ano. Systematické a promyšlené násilí nazýváme týráním či “intimním terorismem”. Nejedná se však o jediný ani o nejrozšířenější druh násilného chování. K množství násilných činů dochází impulsivně a v afektu, důsledkem nezvládnutých emocí. Původci násilí si mnohdy si ani neuvědomují, že se jej dopouští. Pokud máte někdy problém se ovládnout, přečtěte si naše tipy pro zvládání vzteku a podívejte se na mapu podpory, kde můžete najít profesionální pomoc.

Dochází k násilí pouze v rodinách s nízkými příjmy?

Ne. Chudoba a další socioekonomické faktory sice mohou k výskytu násilného chování přispět, nejsou však jeho příčinou. Navzdory běžnému přesvědčení se násilí vyskytuje napříč společenskými vrstvami a mezi osobami všech příjmů a vzdělání.

Může za násilí opravdu vždy jen ten, kdo se jej dopouští?

Ano. Každý neseme zodpovědnost za své vlastní chování a ačkoliv mají mnozí tendenci toto chování omlouvat a přenášet část viny na toho, kdo je násilím zasažen, odpovědnost vždy leží na bedrech toho, kdo se jej dopustil.

Je násilí ve vztahu ospravedlnitelné, pokud proběhlo v reakci na dřívější násilné chování partnera/partnerky?

Ne. Násilí nelze omlouvat ani v případě, že k němu došlo v reakci na násilné chování druhé osoby. Ačkoliv může agrese druhého člověka vysvětlovat důvod, proč se někdo zachoval násilně, nelze jej používat jako omluvu. Za násilí je vždy odpovědný jen ten, kdo se jej dopustil. Výjimkou může být pouze jednání v sebeobraně, s cílem ochránit sebe nebo své blízké, například děti. V případě, že se na vás někdo dopustil násilí, vyhledejte odbornou pomoc nebo zavolejte policii. Násilí není řešení.

Můžou za násilí drogy a alkohol?

Ne. Ačkoliv omamné látky mohou k násilnému chování přispívat a velmi často bývají jedním z jeho spouštěčů, nikdy nejsou jeho jediným důvodem. Pro řešení násilí a jeho předcházení v budoucnu je důležité za něj převzít zodpovědnost, nalézt a řešit jeho skutečné příčiny, a nesvalovat vinu pouze na drogy nebo alkohol. Lidé, kteří mají problém své chování zvládat by se však intoxikujícím látkám měli vyhýbat, jelikož mohou jejich potíže ještě umocnit.

BLOG

Asociace Zastav Násilí

Asociace Zastav Násilí

A je to tady! Kampaň Zastav násilí je možná u konce, naše práce a společné úsilí ale ještě ani zdaleka! Proto jsme založili asociaci Zastav násilí, která nám umožní efektivnější spolupráci.

Vždyť to byla jenom facka!

Vždyť to byla jenom facka!

Naše osvětová kampaň Zastav násilí vyvrcholila besedou Vždyť to byla jenom facka, jejíž součástí byla i debata s českými odborníky a s klinickou psycholožkou Barborou Jakobsen.