BLOG

PROČ MÁ PRÁCE S NÁSILNOU OSOBOU SMYSL

Násilí ve vztazích je vážný celospolečenský problém, na který doplácíme my všichni. V prvé řadě samozřejmě ubližuje těm, na kterých je pácháno, tím ale jeho ničivá síla nekončí.

Trpí jím ti, kteří se stanou jeho svědkem a v neposlední řadě také ti, kteří se jej dopouští. Má destruktivní dopad na jejich vztahy, zdraví i společenské postavení.

Dopad násilí však sahá daleko za hranice osobního strádání. I jako společnost za něj platíme vysokou cenu – finanční. Náklady na řešení následků násilí totiž dalece převyšují prostředky investované do jeho potírání a prevence.

Říká se, že nejlepším řešením je prevence a u násilí tomu není jinak. Je na čase se zaměřit na práci s těmi, kteří se jej dopouštějí. Pomoc lidem, kteří jsou násilím zasaženi je klíčová, ale bez práce s osobami, které se jej dopouští, nelze problém násilí ve vztazích úspěšně odstranit. Zastavme násilí dříve, než se objeví a tedy i dříve, než někomu ublíží.
Více se dozvíte v příručce pro práci s osobami, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích: Motorkáři a papiňáci

Dle výzkumu provedeného na klientech programu Zvládání vzteku se až sedm z deseti klientů nedopouští fyzického násilí ani 6 měsíců po terapii. Intenzita psychického násilí se sníží až o 64 %.

 

OTÁZKY

DOPOUŠTÍM
SE NÁSILÍ?

Násilí umí být záludné a ne vždy je na první pohled rozpoznatelné. Napadlo vás někdy, že se jej možná dopouštíte i vy?

 

DALŠÍ DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Násilí nejsou jenom rány pěstí a kopance

Násilí nejsou jenom rány pěstí a kopance

Ve Zvládání vzteku muže učíme ovládat jejich emoce a předcházet tak násilí. Klienti přichází, když se svého chování sami zaleknou nebo si uvědomí, že jejich vztahy trpí a chtějí se změnit. Proč jsou ale často překvapení, někdy i vyděšení, když v terapii poprvé použijeme termín násilí?