MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Přidejte se k naší snaze zvýšit povědomí o důležitosti terapeutické práce s lidmi, kteří se dopouštějí násilí.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva ke kampani Zastav násilí o terapeutické práci s násilnými osobami.

INFOGRAFIKA K VÝZKUMU

Data z našeho posledního výzkumu mapujícího potřebnost programů pro původce násilí na vzorku 2018 respondentů.

MOTORKÁŘI A PAPIŇÁCI

Příručka pro práci s osobami, které se dopouští násilí v blízkých vztazích. Vychází z praxe Ligy otevřených mužů a je vhodná pro všechny, kteří se o tématu chtějí dozvědět více.

ADVOKAČNÍ MATERIÁL

Proč má smysl pracovat s násilnou osobou? Zde najdete naše základní východiska i cíle naší kampaně. 

NÁSILÍ JE MOŽNÉ ZASTAVIT

Kniha o násilí v blízkých vztazích obsahující články a kapitoly z knih předních světových odborníků.

LASKAVĚ se uklidni!

Jeden z našich klíčových vizuálů, který poukazuje na psychické násilí, které společností často bývá přehlíženo.

Dneska NIKAM nepůjdeš!

Jeden z klíčových vizuálů naší kampaně ukazuje, jak se může například projevovat sociální násilí.

COSTOŘEKLA?!

Klíčový vizuál kampaně, který upozorňuje na to, že slovní agrese může přejít ve fyzické násilí.

Vždyť to byla JENOM facka!

Klíčový vizuál kampaně ukazující sklony původců násilí své činy bagatelizovat.

Já ti jednu FLÁKNU!

Jeden z klíčových vizuálů kampaně obsahující výhružku a upozornění na možnost eskalace slovní agrese.

VIDEO: LASKAVĚ se uklidni!

Krátké kampaňové video založené na jednom z našich klíčových vizuálů o psychickém násilí.

VIDEO: Vždyť to byla JENOM facka!

Krátké kampaňové video založené na našem vizuálu o bagatelizaci násilných činů.

VIDEO: Já ti jednu FLÁKNU!

Krátké kampaňové video založené na vizuálu varujícím před možnou eskalací slovní agrese.

NOVINKY

PŘIHLÁŠENÍ
K NEWSLETTERU