ONLINE TEST

DOPOUŠTÍM SE NÁSILÍ NA SVÝCH BLÍZKÝCH?

1. Mluvíte s partnerem/partnerkou někdy neuctivě? Používáte urážky nebo výhrůžky?

Ano
Ne

2. Vyčítáte někdy partnerovi/partnerce, že se příliš stýká s rodinou nebo s přáteli?

Ano
Ne

3. Vynucujete si na partnerovi/partnerce někdy sex?

Ano
Ne

4. Bojí se vás vaše děti, když máte vztek?

Ano
Ne

5. Znevažujete někdy inteligenci svých blízkých?

Ano
Ne

6. Shazujete někdy partnera/partnerku před ostatními?

Ano
Ne

7. Sledujete partnerovy/partnerčiny výdaje a trváte na tom, že budete mít kontrolu nad financemi domácnosti?

Ano
Ne

8. Udeřili jste někdy svou partnerku/partnera?

Ano
Ne

9. Stalo se někdy, že jste partnerce/partnerovi fyzicky bránili v pohybu?

Ano
Ne

10. Kontrolujete partnerovi/patrnerce někdy zprávy nebo sociální sítě?

Ano
Ne

Váš výsledek

V našem testu jste uspěli, to však nemusí znamenat, že jste se v minulosti žádného násilí nedopustili. Násilí může mít mnoho podob a ne vždy je na první pohled rozpoznatelné.

Abyste se jej naučili lépe identifikovat, doporučujeme přečíst si články Co je to vlastně násilí? a Druhy násilí

Váš výsledek

Některé vaše odpovědi naznačují, že jste se mohli dopustit násilného chování. I když to nutně neznamená, že jste se násilí dopustili, je důležité vaši situaci podrobněji zmapovat a to nejlépe s odborníkem na násilí. Kliknutím sem se dozvíte více o násilí a jeho typech. Doporučujeme také naši mapu podpory, ve které najdete zdroje pro prevenci a řešení násilného chování.

KPZ

Váš výsledek

Vaše odpovědi naznačují, že jste se na svých blízkých dopustili závažného násilí. Co teď? Důležité je situaci nezlehčovat, ale ani nepanikařit, pamatujte, že změna je možná. Podívejte se na naši Kápézetku a na mapu podpory, na které můžete najít odbornou pomoc. Pokud se o násilí a jeho typech chcete dozvědět více, přečtěte si články Co je to vlastně násilí? a Druhy násilí.

KPZ

OTÁZKY

CO JE
VLASTNĚ NÁSILÍ?

Nejen facky a kopance. Také křik, ponižování, výhružky nebo omezování svobody. Násilí na sebe bere na mnoho podob a někdy zůstává dobře skryto. Co jej vlastně definuje a jak se s ním můžeme vypořádat?